Středočeská mezinárodní pěvecká dílna 2017

pro studenty středních a vysokých hudebních škol

Aktuálně

Sedmý ročník Středočeské mezinárodní pěvecké dílny, kterou organizuje každoročně Středočeská společnost pro múzické vzdělávání, o.p.s., se uskuteční v Petrovicích u Sedlčan ve dnech 12. – 22.července 2017. Pěvecké dílny povedou pedagogové PaedDr. Christina Kluge (Německo), Univ. Prof. Ingrid Kremling (Německo), MgA. Emília Sadloňová, PhD. (Slovensko), Prof. Dr. hab.Piotr Lykowski (Polsko), a Mgr. Jaroslav Mrázek (ČR). Klavírní spolupráci obstarají prof. Jaroslav Šaroun z HAMU v Praze, MgA. Adolf Melichar ze Státní opery v Praze, MgA. Petra Klimešová a další. Svou účast na pěveckých dílnách již přislíbil režisér Státní opery Praha pan Lubor Cukr. Závazné přihlášky je třeba podat do konce března 2017.

Mgr. Jaroslav Mrázek,
DirektorŠestý ročník Středočeské mezinárodní pěvecké dílny,

kterou organizuje každoročně Středočeská společnost pro múzické vzdělávání, o.p.s., se uskutečnil v Petrovicích u Sedlčan ve dnech 13. – 23.července 2016.

sbor pro rok 2014


Zúčastnilo se jí celkem 25 studentů, kteří pracovali pod vedením pěveckých pedagogů PaedDr. Christiny Kluge (Německo), Univ. Prof. Ingrid Kremling (Německo), Prof. Rafala Žurakowského (Polsko), a Mgr. Jaroslava Mrázka (ČR). Klavírní spolupráci obstarali prof. Jaroslav Šaroun z HAMU v Praze, MgA. Adolf Melichar ze Státní opery v Praze, na varhanních koncertech spolupracoval varhaník ze Svatohorské katedrály v Příbrami Mgr. Mikoláš Troup.

Po herecké stránce v novém petrovickém divadle Obecní dům se studenty pracoval režisér Státní opery v Praze Lubor Cukr spolu s klavíristkou MgA. Petrou Klimešovou a Michaelou Kadlecovou.

Nedílnou součástí pěvecké dílny – tak jako v předešlých letech – bylo i 7 koncertů, na kterých si mohli studenti před posluchači ověřit své výkony a v praxi vyzkoušet nové poznatky z pěveckých dílen a také večer, věnovaný operním áriím a duetům v hereckém provedení. Novinkou v letošním roce byl koncert v krásném sále ambasády Polské republiky v Praze na Malé Straně. Pohodovou atmosféru pěveckých dílen pomáhalo vytvářet i srdečné přijetí našich koncertů místními posluchači - o úspěšnosti koncertů svědčí nejlépe pozvání pořadatelů na příští rok.

Za organizační pomoc, poskytnutí prostor petrovického Zámečku, prostor Základní školy a za zdařilý průběh Středočeské mezinárodní pěvecké dílny děkujeme Obecnímu úřadu v Petrovicích v čele se starostou Petrem Štěpánkem a místostarostkou Vlastou Roubíkovou, za finanční příspěvek děkujeme NADACI ŽIVOT UMĚLCE a městu Příbram. Na každém koncertě bylo v úvodním slově poděkováno všem, kteří Středočeské mezinárodní pěvecké dílně pomohli a jejich loga byla uvedena na všech tiskovinách dílny (plakáty a programy).

Za krásné koncerty a reprezentaci děkujeme všem pedagogům, účinkujícím studentům a také klavíristům, kteří velikou měrou přispěli k úspěchu jednotlivých koncertů i k celkovému vyznění šestého ročníku Středočeské mezinárodní pěvecké dílny.

Těšíme se na Vaši účast na 7. ročníku v červenci 2017 !

Za Středočeskou společnost pro múzické vzdělávání o.p.s.
Mgr. Jaroslav Mrázek,
ředitel
25.7.2016Proč se přihlásit

  • Zkušení lektoři Celým kurzem vás budou provázet zkušení pedagogové z České republiky, Maďarska, Německa, Nizozemí, Polska a Slovenska s individuálním přístupem ke každému studentovi.
  • Mezinárodní spolupráce Využijte možnost navázat kontakt se studenty a lektory ze zemí EU a V4 ale i mimo ně. Staňte se součástí kolektivu a dobré atmosféry.
  • Pravidelné koncerty Během kurzu se můžete zúčastnit pravidelných koncertů, které umožní představit Vás, mladé umělce, středočeské veřejnosti a rozšíří kulturní nabídku Středočeského kraje, kde tyto typy koncertů nejsou tak časté.

  • Program dílny:
  • 11.července 2017 Příjezd a ubytování studentů a lektorů do Petrovic.
  • 12. - 22.července 2017 Individuální výuka studentů na zámku v Petrovicích.
  • 15. - 22.července 2017 Individuální výuka studentů na zámku v Petrovicích + koncerty vážné hudby v divadlech a sakrálních stavbách na okresech Příbram, Benešov, Písek a Tábor.
  • 23.července 2017 Ukončení Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2017 a odjezd studentů a pedagogů.
  • Děkujeme: