O Středočeské mezinárodní pěvecké dílně 2017

Na základě poptávky studentů uměleckých škol z České republiky a ze zahraničí uspořádá Společnost pro múzické vzdělávání o.p.s. pátý ročník letní pěvecké dílny. Ve spolupráci s Obcí Petrovice se tato Středočeská mezinárodní pěvecká dílna 2016 uskuteční v termínu 12. – 22.července 2017 v Petrovicích u Sedlčan, okres Příbram, kde budou studenti ubytováni a Společnost pro múzické vzdělávání o.p.s. pro ně zajistí individuální výuku sólového zpěvu s pěveckými pedagogy z České republiky a ze zahraničí.

Ve druhé polovině Středočeských mezinárodních pěveckých dílen 2017 budou uspořádány koncerty pro veřejnost v Písku, Táboře, Milevsku, Sedlčanech a v Petrovicích. Závěr dílen bude tradičně patřit jevištnímu zpracování operních árií i ansámblů pod vedením režiséra Státní opery v Praze Lubora Cukra. Očekáváme účast studentů z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenské republiky, Německé spolkové republiky, Ruska a Ukrajiny.

Cílem pořádání Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2017 je prohlubovat znalosti a technické dovednosti studentů sólového zpěvu, seznámit je s repertoárem vhodným pro jejich další umělecký vývoj a co je nejdůležitější: umožnit jim v praxi kontakt s posluchači na koncertech v rámci Středočeské mezinárodní pěvecké dílny. Tyto koncerty zároveň umožní představit perspektivní začínající mladé umělce středočeské veřejnosti a rozšíří kulturní nabídku v obcích Středočeského kraje, kde tyto typy koncertů nejsou tak časté.

Předpokládaná cena za individuální pěveckou výuku u zvoleného pedagoga včetně ubytování je 7.000,-Kč. Cestovné a stravu si hradí účastníci dílen sami.


  • Program dílny:
  • 11.července 2017 Příjezd a ubytování studentů a lektorů do Petrovic.
  • 12. - 22.července 2017 Individuální výuka studentů na zámku v Petrovicích.
  • 15. - 22.července 2017 Individuální výuka studentů na zámku v Petrovicích + koncerty vážné hudby v divadlech a sakrálních stavbách na okresech Příbram, Benešov, Písek a Tábor.
  • 23.července 2017 Ukončení Středočeské mezinárodní pěvecké dílny 2017 a odjezd studentů a pedagogů.
  • Děkujeme: